Kreativ könyvkereskedés

Ha egy kiskereskedő szeretne szaküzletében könyvet árulni

csak szól nekünk

és mi kitaláljuk azt is, hogy

mit szeretne.

TOP termékek
Termékajánló
Pénznem váltás
Házhozszállítás
Házhozszállítás Foxposttal házhoz vagy automatába.
Termék részletek


A kövek kiáltanak

ÚJ
használt, antikvár könyv
Raktárkészlet: 1 db
A kövek kiáltanak
 • A kövek kiáltanak
 • A kövek kiáltanak
7 900 Ft

A kötetben 50 olyan történeti dokumentum kerül bemutatásra, melyek közös jellemzője, hogy az első században keletkeztek, és közvetlenül az Újszövetségre vagy annak történeti, vallástörténeti hátterére vonatkoztathatók. A dokumentumok eredetileg héberül, arámil, görögül és latinul íródtak, de a kötetben csak a magyar fordítások jelentek meg, az érdeklődők számára bőséges kommentárral és bibliográfiával ellátva.

A dokumentumok eredetileg héberül, arámiul, görögül és latinul íródtak, de a kötetben csak magyar fordításukat tesszük közzé, az érdeklődők számára bőséges kommentárral és bibliográfiával ellátva.

"Mikor pedig immár közelgetett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak; Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat! És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."
(Lukács evangéliuma 19:37-40)

Grüll Tibor ókortörténész a Pécsi tudományegyetem docense, a Szent Pál Akadémia tanszékvezető főiskolai tanára, és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem habilitált magántanára. Fő kutatási területe a római kori zsidóság és a korai kereszténység története, különös tekintettel az epigráfiai forrásokra.

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés az evangéliumok történeti hátteréhez

NAGY HERÓDES URALKODÁSA
1.1 Heródes súlymértékei
1.2 Heródesnek állított tisztelgő feliratok külföldön
1.3 Heródes bora Maszadán
HERÓDES UTÓDAINAK URALKODÁSA
2. Szobor Heródes Philipposznak
3. Szobor Heródes Antipasznak
4. A Heródes-klán birtokai
MIKOR SZÜLETETT JÉZUS?
5. Az első összeírás
6. Lüszaniasz, Abiléné tetrarchája
KIK AZOK A KITTIM?
7.1. Augustus „evangéliuma”
7.2. Akit „isten fiának” neveztek
JÉZUS SZOLGÁLATÁNAK FŐ HELYSZÍNEI
8. Názáret említése egy papi listán
9. „Jakab, Jézus testvére”
10. „Péter háza” Kapernaumban
11. Gyógyítás a Betesda-medencéknél
12. A szamaritánus asszony
JÉZUS PERÉNEK FELVONÁSAI
13. Kajafás családi sírja
14. Pontius Pilatus helytartói működése
JÚDEA RÓMAI HELYTARTÓI
A KERESZTREFESZÍTÉS
15. A Kürénéi Simon családi sírboltja?
16. Egykeresztrefeszített ember maradványai
17. Jézus valódi sírjának kérdése
17.1 A Szent Sír-templom
17.2 A Kerti sír avagy a Gordon-kálvária
17.3 Egy családi sírbolt a Talpiót-negyedben
A FELTÁMADÁS HITE JÉZUS KORÁBAN
18. A „názáreti rendelet”
19. Feliratok Bét Seárimból
20. „Gábriel jelenései”
21. Jézust segítségül hívó feliratok?
22. Flavius Josephus tanúsága Jézusról

Bevezetés az apostoli misszió történeti hátteréhez

A RÓMAI BIRODALOM SZERVEZETE
23. Sergius Paullus, a tudós, helytartó és birtokos
24. Császárkultusz Lüsztrában
25. Pál apostol Thesszalonikiben
26. Az „ismeretlen istennek” állított oltár kérdése
27.Gallio, Seneca testvérbátyja
28. Erasztosz, korinthoszi aedilis
29. Egy korinthoszi zsinagóga dedikációja
A DIASZPÓRA KITERJEDÉSE AZ 1. SZÁZADBAN
30. Pál apostol Epheszoszban
31. A máltaiak első embere
HAJÓZÁS A RÓMAI KORBAN
32. II. Agrippa király és Bereniké királynő
33. Római katonaság az apostolok cselekedeteiben
33.1 A cohors italica Caesareában
33.2. A Pált kísérő cohors Augusta
34. Az első keresztény gyülekezetek Rómában
AZ ÓKERESZTÉNY FELIRATKULTÚRA
35. Az első keresztényüldözés Rómában

A zsidó vallás és intézményei az Újszövetség korában

36. A jeruzsálemi Templom feliratai
36.1. Az elválasztó korlát
36.2. „A kürtölés helye”
36.3. „A vének helye”
37. A jeruzsálemi Templom építői
37.1. Nikanór, a „kapuk készíttetője”
37.2. A templomtér kövezetének adományozója
37.3. A Templom egyszerű kőművese
KERESZTÉNYEK A JERUZSÁLEMI TEMPLOMBAN
38. Theodotosz zsinagógája Jeruzsálemben
39. Qorbán-feliratok
40. „Mózes széke” Korazinban
41. Papi sírok a Kidron völgyében
42. Nazireus temetkezések
A ZSIDÓ VALLÁSFELEKEZETEK AZ 1. SZÁZADBAN
43. Az esszénusok vagyonközösségét bizonyító osztrakon
PROZELITIZMUS
44. A zsidó misszió kérdése az 1. században
44.1. Egy Jeruzsálemben elhunyt prozelita
44.2. Az adiabénéi királyi ház betérése
44.3. Az „istenfélők helye” – a milétoszi színház ülésfelirata
45. „A Legfelsőbb Istennek” – zsidó istennév-helyettesítők a diaszpórában
ZSIDÓELLENES ELŐÍTÉLETEK A GÖRÖG-RÓMAI VILÁGBAN
46. A zsidók önrendelkezési joga és a politeuma-kérdés
46.1. Augustus rendelete a zsidók érdekében
46.2. Agrippa levele a kürénéi városi tanácshoz
47. Zsidók és keresztények Pompeiben
47.1. Zsidó falfirkák
47.2. Egy keresztény-ellenes grafitti
47.3. A Sator-Arepo betűnégyzet
48. Claudius zsidókkal kapcsolatos intézkedései
49. „Zsidók vagy júdeaiak?” – a judaiosz jelentései feliratokon
49.1. Judaiosz nevű zsidó rabszolgafelszabadítási okmánya
49.2. „Egykori zsidók” vagy „egykori júdeaiak”?
A JERUZSÁLEMI TEMPLOM PUSZTULÁSA
50. Titus diadalívei Rómában
50.1. A Circus Maximusban felállított diadalív elveszett felirata
50.2. A Via Sacrán felállított diadalív felirata

 • Grüll Tibor
  A kövek kiáltanak
  50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához
  Kiadó: Szent Pál Akadémia
  Kiadás éve: 2009
  Oldalszám: 276
  ISBN: 9789630657488

   

  Kifogástalan állapotú antikvár könyv, nem olvasott, könyvesbolti példány.

 • Szerző
  Grüll Tibor
  Cím
  A kövek kiáltanak
  ISBN
  9789630657488
  Raktárkészlet
  1 db
  Cikkszám
  314089
  Státusz
  ÚJ    használt, antikvár könyv    
Webáruház készítés